Personvernerklæring for Dreamskin

VELKOMMEN TIL DREAMSKIN

Dreamskin prioriterer ditt personvern høyt. Vi forplikter oss til å beskytte dine personlige opplysninger gjennom sikker og lovlig behandling, for å ivareta din tillit og sikkerhet.

HVA VI SAMLER INN

For å levere våre tjenester effektivt, samler Dreamskin inn personopplysninger som navn, e-postadresse, og i visse tilfeller helseinformasjon som er direkte relevant for de tjenestene vi tilbyr deg.

HVORDAN VI BRUKER DINE DATA

Informasjonen du deler med oss, brukes med det formål å tilby deg tilpassede skjønnhetsbehandlinger. Vi benytter også dine data for å forbedre våre tjenester, holde deg informert om våre tilbud og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

DELING AV INFORMASJON

Dine personopplysninger deles kun i nødvendig omfang for å kunne levere våre tjenester til deg, eller når det er påkrevd ved lov. Vi sikrer at alle tredjeparter som håndterer dine data på våre vegne, også forplikter seg til å beskytte dem.

SIKKERHET

Dreamskin tar sikkerheten til dine personopplysninger alvorlig. Vi har implementert avanserte sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang eller lekkasje.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandling av dine data, be om begrensning av behandling, eller be om portabilitet av dataene. For å benytte deg av disse rettighetene, vennligst kontakt oss på mail: post@dreamskin.no 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Aktuelle oppdateringer vil alltid være tilgjengelige på vår nettside.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss via e-post: post@dreamskin.no.

 

Personvernerklæaring for Dreamskin

VELKOMMEN TIL DREAMSKIN

Dreamskin prioriterer ditt personvern høyt. Vi forplikter oss til å beskytte dine personlige opplysninger gjennom sikker og lovlig behandling, for å ivareta din tillit og sikkerhet.

HVILKE DATA SAMLER VI INN

For å levere våre tjenester effektivt, samler Dreamskin inn personopplysninger som navn, e-postadresse, og i visse tilfeller helseinformasjon som er direkte relevant for de tjenestene vi tilbyr deg.

HVORDAN VI BRUKER DINE DATA

Informasjonen du deler med oss, brukes med det formål å tilby deg tilpassede skjønnhetsbehandlinger. Vi benytter også dine data for å forbedre våre tjenester, holde deg informert om våre tilbud og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

DELING AV INFORMASJON

Dine personopplysninger deles kun i nødvendig omfang for å kunne levere våre tjenester til deg, eller når det er påkrevd ved lov. Vi sikrer at alle tredjeparter som håndterer dine data på våre vegne, også forplikter seg til å beskytte dem.

SIKKERHET

Dreamskin tar sikkerheten til dine personopplysninger alvorlig. Vi har implementert avanserte sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang eller lekkasje.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandling av dine data, be om begrensning av behandling, eller be om portabilitet av dataene. For å benytte deg av disse rettighetene, vennligst kontakt oss på mail: post@dreamskin.no 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Aktuelle oppdateringer vil alltid være tilgjengelige på vår nettside.

KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss via e-post: post@dreamskin.no.